សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រកាស​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធមនុស្ស​លើក​ទី​៦៦ នៅ​កោះ​ពេជ្រ​

photo 2