សិស្សម្នាក់ទៀតហើយផុសសារលើហ្វេកបុក ឆ្ងល់ថា ខ្ងុំ 33.498 ធ្លាក់ គេ32.446 ជាប់

តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ? ? ? បេក្ខនារី​ ឡេង​ លីគង់​ លំដាប់ពិន្ទុ​ ៣២.៦៥០​ ធ្លាក់ [​ F​ ] បេក្ខនារី​ ហេវ​ ស៊ីវហ៊ន​ លំដាប់ពិន្ទុ​ ៣២.​៤៤៦​ ជាប់​ [​ E​ ]។ #ចម្លែកត្រង់បេក្ខនារី​ ឡេង​ ម៉េងថុង​ ដែលជាប់លើកទី១ទទួលបានលំដាប់ពិន្ទុ​ ៨៧.០៣០​ និទ្ទេស​ [​ D​ ]​ កើនឡើងដល់​ ៩៨.៣៧០ និទ្ទេស​ [ B ]​ ចេះប្រព័ន្ធSystem​កុំព្យូទ័រ​រកឃើញ​ តែបេក្ខនារី​ ឡេង​ លីគង់ដែលគ្នាជាប់សោះបែរទៅជាធ្លាក់រកមិនឃើញទេ។​ ហាហាហាហា​។

#ប្រព័ន្ធSystem​ ក្រសួងអប់រំពិជាមានបញ្ហា​ ហើយជាបញ្ហាឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង៕ វាមិនដែល A 6 មុខ B 1 មុខ បាន 100ពេញ ដល់ A 7 មុខ បាន តែ 99.999 ។ ប្រភពពីហ្វេកបុក សិស្ស ឈ្មោះ សុវណ្ណ បញ្ញា