ប្រទេសជប៉ុន ប្រារព្ធខួប៧៣ឆ្នាំ នៃការទម្លាក់ គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិក លើ ទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ា (Hiroshima)ដែលផ្តាច់ជីវិតជនជាតិជប៉ុន ១.៤សែននាក់

ជប៉ុន បានទទួលរងការឈឺចាប់ ដោយសារតែការវាយប្រហារ ដោយអាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនួន ២ លើក នៅចុងបញ្ចប់នៃសង្រ្គាម លោកលើកទី ២។ លើកទីមួយ គឺនៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ខែឆ្នាំ១៩៤៥ សហរដ្ឋអាមេរិក បាន ទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ លើក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា ដោយសម្លាប់ ប្រជាជនជប៉ុនជាង ១៤០,០០០នាក់ ហើយបីថ្ងៃមកទៀតគ្រាប់បែក នុយក្លេ អ៊ែរទី ២ ត្រូវកងទ័ពអាមេរិក សំពងលើ ទីក្រុងណាហ្កាសាគី (Nagasaki) ផ្ដាច់ជីវិត មនុស្ស ៧៤,០០០នាក់៕

ដោយឡែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ប្រទេសជប៉ុន ប្រារព្ធខួប៧៣ឆ្នាំ នៃការទម្លាក់ គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់កងទ័ពអាមេរិក លើ ទីក្រុងហ៊ីរូស៊ីម៉ា (Hiroshima)ដែលផ្តាច់ជីវិតជនជាតិជប៉ុន ១.៤សែននាក់