មានមនុស្សដេកស្លាប់នៅក្នុងអគារវឌ្ឍនៈ តែមានការលាក់បាំងពីសមត្ថកិច្ច!

ភ្នំពេញ៖ ព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះថា មានទាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីជំនាញផ្នែកពិនិត្យសាកសព បាន និងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងអគារវឌ្ឍនៈ ស្ថិតនៅផ្លូវ ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

ករណីនេះគេសង្ស័យថា មានករណីមនុស្សស្លាប់ក្នុងអគារវឌ្ឍនៈ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា ករណីនេះហាក់បីមានការលាក់បាំងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ៕