មុន​នេះ​បន្តិច William សរសេរ​កំណាព្យ​ខ្លី​មួយ​មាន​ន័យ​ចាក់​ដោត​ណាស់​ថា​

មុន​នេះ​បន្តិច William សរសេរ​កំណាព្យ​ខ្លី​មួយ​មាន​ន័យ​ចាក់​ដោត​ណាស់​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ថា

នាគ​ចាប់​ស្រវា ក្រពេី​ចាំ​ហា ឥន្ទ្រី​ចាំ​ឆក់

នគរ​តូច​មួយ រឿង​ច្រេីន​ឡេីង​ល្អក់ មាន​ជន​អាក្រក់

បំផ្លាញ​សាសនា។​

ជន​ខ្លៅ​ក្លែង​ស្ដេច ដង្កូវ​ក្នុង​អាចម៍ ក្លែង​ព្រះ​សាស្តា

រាស្ត្រ​តូច​វិល​ក្បុង អ្នក​ធំ​ឈ្លោះ​គ្នា កក្រេីក​សភា

រឿងចែកកៅអី។​