ការិយាល័យ​នគរបាល​ប្រឆាំង​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​និង​ការពារ​អនិតិជន​ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​តាម​ខារ៉ា​អូ​ខេ

ស្រុកកៀនស្វាយ៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ​២០១៧​ការិយាល័យ​នគរបាល​ប្រឆាំង​ការ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​និង​ការពារ​អនិតិជន​បាន​សហកា​ជា​មួយ​ជំនាញ​យុត្តិ​ធម៌​ស្រុក​និង​កម្លាំង​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាល​គគីរ​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ស្រង់​បច្ចប្បន្ន​ភាព​គោល​ដៅ​ងាយ​រង​គ្រោះ​នៅ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ឃុំ​គគីរ​ជា​លទ្ធ​ផល​នៃ​ការ​ចុះ​ស្រង់​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​គោល​ដៅ​ងាយ​រង​គ្រោះ​មាន​ដូច​ជា៖
-ខារ៉ា​អូ​ខេ​លក្ខណះ​គ្រួសារ​ចំនួន​​៣​គោល​ដៅ សរុប​ចំនួន​២០​នាក់ ប្រុស​​៣​នាក់ ។
-នៅ​ក្នុង​សកម្មភាព​នោះ​ដែរ​ក៏​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នូវ​គោល​នយោបាយ​ភូមិ​ឃុំ មាន​សុវត្ថិភាព​ទាំង​ចំនួន ០៩​ចំណុច​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ជូន​ដល់​ពួក​គាត់ ដើម្បី​អោយ​ពួក​គាត់​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់​អំពី​គោល​នយោបាយ​ទាំង​០៩​ចំនុច​ផង​ដែរ ៕