ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក ប្រកាស​អោយ​បង​ប្អូន​ ពល​រដ្ឋ តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនប្រុង​ប្រយ័ត្ន

រាជធានីភ្នំពេញ : ក្រសួង​ធន​ធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​វេលា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៦ កក្កដា ២០១៧​នេះ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ អោយ​បង​ប្អូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ដែល​រស់​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ជាប់​នឹង​ដង​ទន្លេ​មេ​គង្គ អោយ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ចំពោះ​ស្ថាន​ភាព​ទឹក​ជន់​ឡើង ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះ​ថ្នាក់​ជាយ​ថា​ហេតុ​ដល់​បង​ប្អូន ។
សូម​មើល​សេចក្តី​ប្រកាស​ខាង​ក្រោម :