រូប​ប្លែក​ៗ ១០​សន្លឹក+ នា​រដូវ​ក្ដៅ អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សើច​ហៀរ​ទឹក​ភ្នែក

អាកាស​ធាតុ​លើ​ផែន​ដី​តែងតែ​ប្រែប្រួល​ជា​ធម្មតា ជួន​ក្ដៅ ជួន​ត្រជាក់ តាម​រដូវ​នីមួយៗ។ ចំពោះ​មនុស្ស​យើង ក្ដៅ​ពេក​ក៏​លំបាក ត្រជាក់​ពេក​ក៏​លំបាក។ ពេល​ក្ដៅ​ចង់​ឲ្យ​ត្រជាក់ ពេល​ត្រជាក់​ចង់​ឲ្យ​ក្ដៅ។ អ្នក​ខ្លះ​ធន់​នឹង​អាកាស​ធាតុ​បាន​គ្រាន់បើ ចំណែក​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​មិន​អាច​ទ្រាំ​បាន​ខណៈ​ដែល​មាន​អ្នក​ដទៃ​ទ្រាំ​បាន​ក្នុង​សីតុណ្ហភាព​ដូច​គ្នា ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព ដែល​មនុស្ស​យើង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ប្លែក​នា​រដូវ​ក្ដៅ។ ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ណាស់ តែ​នោះ​ក៏​ព្រោះតែ​យើង​មិន​មែន​ជា​ពួក​គាត់ ហើយ​មិន​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដូច​គាត់។

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18