រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា ស្តីពីការលើកលែង ពន្ឋប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ឋិ

12514024_936699039711927_325151961582302767_o12400688_936698846378613_9212322124433078640_n

12522939_936698863045278_2270030056262946734_n

ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជនរួមជាតិ អំពីសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំទើបបានចុះហត្ថលេខា ស្តីពីការលើកលែង ពន្ឋប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ឋិ ឬ សិទ្ឋិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ រវាងឪពុក ម្តាយ បង្កើត និង កូនបង្កើត រវាងប្តីប្រពន្ឋ និង រវាង យាយ តា ចៅបង្កើត។

ខ្ញុំសូមអរគុណ និង ជូនពរជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខ និងសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា ៕