សមត្តកិច្ជស្រុកពញាឮឃាត់ខ្លួនជនស្ស័យ៦នាក់ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

ខេត្តកណ្តាល ៖ ជនសង្ស័យ៦នាក់ត្រូវបានសត្តកិច្ជស្រុកពញាឮឃាត់ខ្លួនករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកើតហេតុថ្ងៃទី០៩ខែឧសភាឆា្នំ២០១៥ម្សិលមិញត្រង់ចំណុចភូមិអូស្មាកឃំុភ្នំបាតស្រុកពញាឮខេត្តកណ្តាល។
បើតាមសមត្តកិច្ជបានអោយដឹងថាឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៦នាក់ទីមានឈ្មោះគិតភារិទ្ធប្រុសអាយុ១៩ឆា្នំទី២មានឈ្មោះកែវចាន់ធួនប្រុសអាយុ២៣ឆា្នំទី៣មានឈ្មោះផុនពេញប្រុសអាយុ១៩ឆា្នំទី៤មានឈ្មោះសុនចិត្តប្រុសអាយុ១៧ឆា្នំទី៥មានឈ្មោះសុខយឺនប្រុសអាយុ១៧ឆា្នំទី៦មានឈ្មោះស្មាប៉ូរ៉ាប្រុសអាយុ២៤ឆា្នំជនសង្ស័យទាំង៦នាក់រស់នីភូមិឃំុកើតហេតុខាងលើ។
សមត្តកិច្ជរឹបអូសបានវរ្ថុតាងថា្នំញៀន១កញ្ជប់១តូចទូរស័ឮដៃ១គ្រឿងម៉ូតូ៣គ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួន។
ចំពោះជនសង្ស័យបញ្ជួនឡើងតុលាកាចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់។ដោយប៉ក់សារិទ្ធ