សាលាស្រុកមុខកំពូលបានរៀបចំទិវាអនាមយ័នៅលើស្ពានព្រែកតាមា៉ក់

ណ្តាល ះ អជ្ញាធរស្រុកមុខកំពូលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលស្រុកលោកតាំងម៉េង លាន ព្រមទាំងមន្រ្តីរាជការ អាជ្ញាធរដែនដីសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាលយ័ជាសុីមព្រែកអញ្ចាញនៅក្នុងទិវាពលកម្មនេះ អ្នកស្រីអភិបាលរង ឡុង ណាវីបានប្រាប់អ្នកយកពត៏មាននគរវត្តថា នេះជាលើក ទី៣ហើយដែលលោកអភិបាលដឹកនាំសំអាតអនាមយ័ នៅលើស្ពានព្រែតាមាក់នេះ៕

image image image image image