ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាសម្ភោទឆ្លងសម្មិទិផលក្នុងវត្ត ជាតិមនីមានជ័យ (ហៅវត្តត្រពាំងពីរល្វែង)

ខេត្តកំពត៖ ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាសម្ភោទឆ្លងសម្មិទិផលក្នុងវត្ត ជាតិមនីមានជ័យ (ហៅវត្តត្រពាំងពីរល្វែង) ឃុំស្រែជា ខាងត្បូង ស្រុកដងទង់ខេត្តកំពតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កឹម សុខា អនុប្រធានទី១ នៃរដ្ឋសភាជាតិអមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម ជា ប៉ូច និង សហការី ឯកឧត្តម កឹម សុខា បានមានប្រសាសន៏ថា ព្រះពុទ្ធសាសនាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យមានសីល្ប៏ធម៌ និងក្រមវិន័យស្គាល់គុណ ស្គាល់ទោស ឯកឧត្តម បានមានប្រសាសន៏បន្ថែមទៀតថាចង់អោយបញ្ជូលកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងក្រសួងអប់រំពិសេស ថ្នាក់ចំនេះដឹងទូទៅ យ៉ាងហោចណាស់អោយបានរៀនសីលប្រាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សារក្នុងគ្រួសារនិងសង្គម ។
1 9 7 6 5 4 3 2