អភិបាល ខណ្ឌដង្កោ បញ្ជាក់​ពី ដំណោះស្រាយ នៃ​ការបញ្ចប់​វិវាទ រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ិន​ទ្រី និង​បុគ្គលិក

Hong-0222